Trang chủ Tin tức Về việc phát hành bảng giá mới áp dụng từ ngày 01/11/2017