Trang chủ Tin tức V/v thay đổi giá bán, cấp áp lực ống và một số phụ tùng PVC-U, PP-R áp dụng từ 15/12/2017