Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

01/08/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

Ban hành điều lệ hoạt động Công ty đã sửa đổi áp dụng ngày 01/8/2017

24/07/2017

Thông tin về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty (cập nhật 24/7/2017)

Ngày 21/07/2017, Công ty đã nhận được văn bản số 6463/BCT-KH ngày 19/07/2017 của Bộ Công thương (MOIT) trả lời văn bản số 10/CV-BM/QTHC/2017 ngày 29/06/2017 của Công ty hỏi về ngành nghề kinh doanh có điều kiện phục vụ cho việc thực hiện thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty

27/07/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2017

14/07/2017

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

05/07/2017

Họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2017 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

22/06/2017

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/06/2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

Công ty CP Nhựa Bình Minh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017

06/06/2017

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã nhận được Giấy xác nhận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của BMP

06/06/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

Về việc ban hành Nghị quyết bổ sung ông Apichai Chareonsuk làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Suchai Asvathavornvanit có hiệu lực ngày 06/6/2017

02/06/2017

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%. Công văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công văn về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - tỷ lệ 80%,Công văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10/05/2017

Nghị quyết 04 và Nghị quyết 05 của Hội đồng Quản trị

1. Nghị quyết 04: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu trình UBCK Nhà nước
2. Nghị quyết 05:  Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

  1 2 3 4 5  ...