Công bố thông tin

11/10/2019

Họp định kì Quý IV cho cổ đông và nhà đầu tư


THÔNG BÁO

 

Kính gửi:  Cổ đông và các nhà đầu tư

 

Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý IV/2019 để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:

-         Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 thứ Năm - ngày 17/10/2019.

 

-         Địa điểm : Hội trường Công ty số 240 Hậu Giang, P.9, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh.

 

-         Nội dung :

·        Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2019.

·        Các vấn đề cần trao đổi khác.

 

Thông báo này thay cho thư mời. Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm, vui lòng liên hệ Phòng Quản trị hành chánh Công ty CP Nhựa Bình Minh – điện thoại số (028) 39690973- để đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 ngày 16/10/2019.

 

Rất hân hạnh được tiếp đón. Trân trọng kính chào.

 

                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                  TRƯỞNG TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                       NGUYỄN HOÀNG NGÂN